Σχετικά με το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet VisuALEU

Λογότυπο JMCoE VisuALEU

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet “Visualising, Analysing and Learning about EU Studies” (JMCoE VisuALEU) εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ακαδημαϊκός συντονιστής είναι ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, κ. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης και μέλη του είναι καθηγητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα η ακαδημαϊκή ομάδα συγκροτείται από τους κ.κ. Δ. Βενιέρη και Α. Κατσή από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικήςκαι Σ. Κονιόρδο, Π. Σκλιά, Π. Παπαδημητρίου, Α. Κλάψη, Ι. Πλυμάκη, Ε. Φακιολά,και  Μ-Ε. Γαλάνη από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Σκοπός του Κέντρου είναι να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς και εφαλτήριο γνώσης για το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσα από το πρίσμα των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η γνώση αυτή θα διατίθεται ελεύθερα προς όλους μέσω διαδικτύου με εύχρηστες, διαδραστικές, και σύγχρονες τεχνολογίες. Το Κέντρο δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες:

  • Την «Οπτικοποίηση» που αφορά, κυριολεκτικά, στη χαρτογράφηση του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και δη των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εντοπίζει και να ανακτά σχετικές πληροφορίες, μέσα από διαδραστικούς χάρτες.
  • Την «Ανάλυση» που αφορά στην τεκμηρίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ δρώντων των Ευρωπαϊκών Σπουδών και τη μελέτη Ευρωπαϊκών Δημόσιων Πολιτικών. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εντοπίζει και να ανακτά πληροφορίες μέσα από γραφικές απεικονίσεις των αλληλεπιδράσεων, λ.χ. θεματικά, μεταξύ ατόμων, μεταξύ οργανισμών, κλπ.
  • Τη  «Μάθηση» που αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διαθεματικό επίκεντρο τις Ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές. Η εμβληματική εκπαιδευτική δράση είναι το ετήσιο Διεθνές Θερινό Σχολείο, όπου μαζί με τους ακαδημαϊκούς ομιλητές προβλέπεται και η συμμετοχή τέως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διάφορες χώρες.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης